Pääluottamusmies

 

Moikka!

Olen Päivi Lehmusvirta ja toimin palvelusihteerinä Akaassa.
Tavoitat minut puhelimitse numerosta 040 335 3398.
Hoidan pääsääntöisesti luottamusmiestehtäviä keskiviikkoisin Mäntysalontie 3:ssa (Nahkialan koulun entinen asuntola). Nyt myös joka kuukauden toinen keskiviikko olen Urjalan kunnantalolla.

Kannattaa kuitenkin olla ensin yhteydessä puhelimitse, koska käyn myös työpaikoilla, joten en ole aina kiinteästi koululla. Myös kouluttaudun mahdollisuuksien mukaan, jolloin olen tavoitettavissa parhaiten sähköpostitse paivi.lehmusvirta@edu.akaa.fi.

Kvtes:n mukaisesti luottamusmiehen tehtävänä on edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.

Lisäksi tehtäviini kuuluu välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken. Tarvittaessa osallistun työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen että edustukselliseen yhteistoimintaelimeen. Tehtävänäni on myös on valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.
Pääluottamusmies on mahdollisuus ottaa mukaan henkilökohtaisiin keskusteluihin mm. kolmikantaneuvotteluihin yms.


Muissakin asioissa voi luottamuksella kääntyä puoleeni. Toimimme yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Toimin myös yhteyshenkilönä yhdistykseemme päin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä. Teitä varten ja teidän eteen tätä luottamustoimea teen :)

Terveisin Päivi