Työsuojelu

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

Hei,
olen teidän työsuojeluvaltuutettunne arkistosihteeri Jutta Kuitunen. Ennen yhdistymistä olin Viialan kunnalla samoissa hommissa ja lisäksi hoidin puhelinvaihdetta ja neuvontapistettä. Viialassa aloitin kuntaurani vuonna 1985. Työsuojeluvaltuutettuna aloitin Akaassa vuoden 2014 alusta ja tehtäviä hoidan kolme päivää viikossa.

Edustettavia minulla on noin 320 Kylmäkoskelta, Viialasta ja Toijalasta. Toimipaikkani on Akaan Portissa, Sirkesalontie 3. Tsv-päivät ovat maanantai ja tiistai, mutta muullonkin voit ottaa yhteyttä tai tulla käymään. Kannattaa soittaa ensin, että olen paikalla, koska tehtäviini kuuluu paljon työpaikkakäyntejä ja palaverejä.

Työsuojelu työpaikalla:

Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä. Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä ja perustuu työpaikan vaarojen arviointiin ja yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin. Kun työsuojelu on osa jokapäiväistä työntekoa, on työpaikalla helppo luoda yhteisiä työsuojelukäytäntöjä ja toimintatapoja. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan.

Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista ensisijaisesti esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Huomioi, että sinulla on mahdollisuus ottaa työsuojeluvaltuutettu mukaan henkilökohtaisiin keskusteluihin mm. kolmikantaneuvotteluihin yms.

Turvallista ja viihtyisää työskentelyä Akaan kaupungin palveluksessa.

Jutta Kuitunen
työsuojeluvaltuutettu
puh. 040 335 3212
s-posti: jutta.kuitunen(ät)akaa.fi

1. varavaltuutettu Juha Kaukojärvi, s-posti: juha.kaukojarvi(ät)akaa.fi

2. varavaltuutettu Päivi Lehmusvirta, s-posti: paivi.lehmusvirta(ät)edu.akaa.fi

PDF-tiedostoTSV_OPAS.pdf (140 kB)