Toiminta

AKAAN JHL RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

YLEISTÄ

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on jäsenistön tasapuolinen edunvalvonta. Tasapuoliseen edunvalvontaan pyrimme auttamalla, neuvomalla, palvelemalla ja tukemalla jäsenistöä.

Yhdistyksen tavoitteena on sen toiminnan kehittäminen. Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäsenistöään järjestötoimintaan ja vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitoon. Yhdistys myös huolehtii omalta osaltaan jäsenistönsä koulutuksesta ja virkistystoiminnasta.

Hallituksen kokoukset pyritään pitämään kerran kuukaudessa puheenjohtajan kutsusta. Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset.

Yhdistys pyrkii tekemään tunnettavuuttaan osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, joita Akaan alueella järjestetään esim. markkinat.

 

EDUNVALVONTA

Pidämme jäsenistömme edunvalvonta-asiat ajan tasalla käymällä tarvittavia sopimusneuvotteluja työnantajan kanssa sekä pidämme muutoinkin omat tietomme ajan tasalla.

Pääluottamusmiehen vastaanottopäivät jatkuvat keskiviikosta perjantaihin.

 

TIEDOTUS

Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista yhdistyksen kotisivuilla www.akaanjhl.fi sekä Facebookissa. Lisäksi jäsentiedotteita jaetaan sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Käyttöön otetaan myös Akaan Seutu-lehden ”MeNyt.fi”-palsta.

Uusille jäsenille lähetetään puheenjohtajan tervehdyskirje ja yhdistyksestä tietopaketti.

 

KOULUTUSTOIMINTA

Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden aikana toimialakohtaisia luentotilaisuuksia jäsenistölleen. Luennoitsijat pyydetään pääsääntöisesti liitosta.

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua Liiton järjestämiin hallituksen jäsenten, luottamusmiesten ja toimijoiden koulutuksiin. Yhdistys tukee ay-koulutuksiin osallistujia. Jäsenet voivat osallistua myös SAK:n, TSL:n ja JHL Pirkanmaan aluetoimiston järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksiin toivotaan jäsenistön aktiivista osallistumista.

Yhdistys voi myös tukea yhdistyksen jäseniä stipendillä hallituksen harkitsemalla summalla.

 

VAPAA-AIKATOIMINTA

Yhdistys järjestää jäsenilleen kulttuuri- tai vapaa-aikaretkiä. Lisäksi jäsenistölle järjestetään pikkujoulut.

 

MUU TOIMINTA

Vakituisessa työsuhteessa olevien jäsenten merkkipäiviä huomioidaan seuraavasti:

- 50-vuotta täyttäviä muistetaan korulahjalla ja kukkasilla

- 60-vuotta täyttäviä muistetaan noin 30-40 euron suuruisella lahjalla ja

  kukkasilla.

 

Hallituksen esitys 9.10.2017

Hyväksytty yleisessä kokouksessa 20.11.2017